Quần áo chậm cháy Nomex


- Chất liệu vải chậm cháy (Nomex)

- Nút: bằng nhựa loại tốt

- Bảng điều khiển eo: 03 nút

- Sọc phản quang đáp ứng về độ bền vật liệu phản quang theo tiêu chuẩn BS EN 471:1994

- Logo Công ty và tên đơn vị

- Độ bền kéo đứt và độ giãn đứt đáp ứng theo tiêu chuẩn TCVN 1754-86


Các bài viết khác