Cung ứng Nhân lực

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật HOÀNG MINH CHÂU hoạt động trong lĩnh vực cung ứng nhân lực, liên tục nhận hồ sơ cho những chức danh sau:

  • - KỸ SƯ CƠ KHÍ / KỸ SƯ ĐIỆN / ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA

  • - THỢ LẮP RÁP / HÀN / CẮT / THỢ CNC

  • - THỢ ĐIỆN / TỰ ĐỘNG HÓA

  • - THỢ SƠN / MÓC CÁP / GIÀN GIÁO / THỢ PHỤ

  • - KẾ TOÁN

  • - CỬ NHÂN ANH VĂN / NV VĂN PHÒNG

Ưu tiên có bằng cấp, chứng chỉ liên quan làm việc trong các Công trường Công nghiệp , Dầu khí, Nhà máy, Cảng biển, đóng tàu ...